Maak een afspraak

Psychomotoriek bij Kinderen

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie dat zich toespitst op de ontwikkeling van het kind. Bij de meeste kinderen loopt de ontwikkeling vanzelf. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. In de psychomotorische therapie leren kinderen spelenderwijs door te bewegen. Het doel van deze therapie is om de algemene ontwikkeling te stimuleren, zowel motorisch, cognitief als socio-emotioneel.

Stress is vaak een belemmerende factor bij het leren. In de therapie staat het kind centraal. We hechten er alle belang aan dat het kind plezier beleeft aan de therapie.
U kan bij ons terecht voor:

  • Schrijfmotoriek
  • Stimulatie lateralisatie (samenwerken van de beide hersenhelften, nodig voor het ontwikkelen van een voorkeurshand en een vaste werkrichting bij voor schrijven, lezen en rekenen)
  • Rekenproblemen (erkend rekenbegeleider 2hands4kids methode Wendy Peerlings)
  • Weerbaarheidstraining (rots en water)